Skogsbruk i branta erosionskänsliga områden, 1/10

Skogsbruk i branta erosionskänsliga områden är riskabelt och kan leda till ökade kostnader för både markägaren och samhället. Med anledning av det anordnar Statens geotekniska institut tillsammans med Skogsstyrelsen EU-finansierade utbildningar inom området.

Plats: Hammarstrand

Startdatum: 2019-10-01

Tid: 09.00

Vägtrummor och vägar kan spolas bort och i värsta fall kan hus och vägar skadas till följd av erosion, ras eller slamströmmar. I och med ett förändrat klimat, vilket innebär kortare tjälade perioder och fler kraftiga regnoväder, kommer risken för erosion, ras och slamströmmar i branta erosionskänsliga områden att öka. Du får lära dig hur du kan anpassa skogsbruket för att förhindra problemen. Du får även kunskap om hur du identifierar känsliga områden och vad du ska göra om något går snett. Utbildningsdagen genomförs i fält där problem med erosion, ras och slamströmmar finns.

Målgrupp och förkunskaper: Skogsentreprenörer, skogliga planerare, markägare. Inga förkunskaper krävs.

Kursmål: Öka kunskapen om hur skogsbruk påverkar risken för erosion, ras och slamströmmar, samt hur man kan förhindra detta.

Övrig information: Kursen hålls i fält där teori varvas med diskussioner kring utförda åtgärder och effekter av dessa samt praktiska planeringsövningar. Utbildningen är kostnadsfri och deltagarna bjuds på lunch samt för- och eftermiddagskaffe. Plats för samling meddelas senare.

Sista anmälningsdag 17 september.

Kontaktperson

Anja Lomander

033-48 25 26

anja.lomander@skogsstyrelsen.se

Södra Jämtlands distrikt

Anmälningsformulär

Jag vill helst ha kontakt via

    Information om personuppgiftsbehandling i samband med kurser och skogsträffar

    För att Skogsstyrelsen ska kunna administrera distanskurser och skogsträffar, kommunicera och fortsätta sprida information till dig som deltagare behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

    Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är utifrån ett allmänt intresse baserat på vårt uppdrag att föra ut kunskap och information i enlighet med skogspolitiken. Skogsstyrelsen sparar dina uppgifter i två år och tio år vid EU-finansierade skogsträffar. Därefter gallras uppgifterna.

    Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.