Distanskurs Fokus på tillväxt

I kursen Fokus på tillväxt får du veta mer om hur du kan bedriva en aktiv skötsel med inriktning på att producera virke. Det handlar om hur man optimerar de vanliga skogsbruksåtgärderna som plantering, röjning och gallring, men också om särskilda åtgärder för att ytterligare öka skogens tillväxt. I kursen får du också veta lite om varför ett mer varierat skogsbruk är bra.

Plats: På distans via webben

Startdatum: 2019-11-06

Tid: 08.00

Kursen är grundläggande och går på distans via Skogsstyrelsens lärplattform på webben. Kursen är avgiftsfri och det krävs inga förkunskaper. Upplägget bygger på självstudier, men skogskonsulenter från olika delar av Sverige kommer att finnas tillgängliga för frågor och diskussion. Som deltagare får du ta del av faktamaterial i form av artiklar, presentationer och filmer. Även kunskapstester och diskussionsuppgifter ingår i kursen.

Kursen öppnar den 6 november och stänger den 28 november. Du gör kursen när du vill under perioden. Den beräknade tidsåtgången beror mycket på ditt eget intresse och engagemang, men räkna med minst 4 timmar. OBS! Kursdatumen kan komma att ändras.

Sista anmälningsdag är den 4 november. Kom ihåg att ange e-postadress vid anmälan. Varje användare behöver en unik e-postadress. Mer information om inloggning kommer via mail när kursstarten börjar närma sig.

Kontaktperson

Caroline Vågberg

060-55 31 67

caroline.vagberg@skogsstyrelsen.se

Västernorrlands distrikt

Anmälningsformulär

Jag vill helst ha kontakt via

    Information om personuppgiftsbehandling i samband med kurser och skogsträffar

    För att Skogsstyrelsen ska kunna administrera distanskurser och skogsträffar, kommunicera och fortsätta sprida information till dig som deltagare behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

    Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är utifrån ett allmänt intresse baserat på vårt uppdrag att föra ut kunskap och information i enlighet med skogspolitiken. Skogsstyrelsen sparar dina uppgifter i två år och tio år vid EU-finansierade skogsträffar. Därefter gallras uppgifterna.

    Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.