Temadag om hyggesfritt skogsbruk

Den 25 september och 26 september blir det två dagars föreläsningar, exkursioner och diskussioner om blädning, luckhuggning, skärmföryngring mm

Plats: Siljansfors Mora

Startdatum: 2019-09-25

Tid: 09.00

25 september 9-17 Teoretiska grunder samt exkursion till försöksytor med blädning och granskärmsföryngring.

26september kl 8.30 -16.00 Fröträdsföryngring av tall samt luckhuggning och skärmföryngring av tall i södra Mora vildmark.

Medverkande: Lars-Olof Sarenmark, Skogsstyrelsen samt Christer Karlsson, SLU och föreståndare för Siljansfors försökspark.

Kostnad: 500 kr per dag, vilket inkluderar kursavgift, lunch samt två fika.

Anmälan senast den 19 september med e-post till Lars-olof.sarenmark@skogsstyrelsen.se (vänligen uppge faktureringsadress)

Frågor: Lars-Olof Sarenmark 070-513 97 43

Christer Karlsson 070-304 57 84

Kontaktperson

Lars-Olof Sarenmark

0247-79 20 87

lars-olof.sarenmark@skogsstyrelsen.se

Dalarnas distrikt

Anmälningsformulär

Jag vill helst ha kontakt via

    Information om personuppgiftsbehandling i samband med kurser och skogsträffar

    För att Skogsstyrelsen ska kunna administrera distanskurser och skogsträffar, kommunicera och fortsätta sprida information till dig som deltagare behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

    Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är utifrån ett allmänt intresse baserat på vårt uppdrag att föra ut kunskap och information i enlighet med skogspolitiken. Skogsstyrelsen sparar dina uppgifter i två år och tio år vid EU-finansierade skogsträffar. Därefter gallras uppgifterna.

    Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.