Gran angripen av granbarkborre.

Skador på skog

Skador på skog är en karttjänst där du bland annat kan se var det är störst risk för angrepp av granbarkborre.

Risk för granbarkborre

I karttjänsten Skador på skog kan du ta fram en riskindexkarta för granbarkborre som bygger på analyser från olika geografiska data och satellitbilder. Kartan visar inte faktiska angrepp utan lyfter fram de skogstyper som granbarkborren söker sig till.  

Riskfaktorer för granbarkborreangrepp är bland annat stora virkesvolymer, torr mark, hyggeskanter och tidigare angrepp. Riskindexkartan visar var de olika riskfaktorerna sammanfaller och var det är viktigt att du som skogsägare kontinuerligt letar efter nya angrepp.

Du hittar riskindexkartan genom att klicka på "val av karta" under Skador på skog. Vid eventuella problem att öppna kartan, klicka på Ctrl F5 och prova igen.

Du kan också ladda ner data från riskindexkartan för att använda i eget GIS. Se relaterade webbsidor.

Från och med maj 2020 kan du ta fram riskindexkartan för samtliga län. 

Bränder och stormar

Under Skador på skog visas även aktuella och tidigare skogsbränder. Här kan du se vilka områden som drabbades av de stora skogsbränderna sommaren 2018. På sikt kommer även andra skogsskador, från exempelvis stormar, att visas i karttjänsten.

 

  • Senast uppdaterad: 2020-05-11