Öppet API

Skogsstyrelsens web-API med REST-gränssnitt. Anpassat för att få reda på hänsynsobjekt inom ett område.

API’t avvecklades 2019-06-03. Användare hänvisas till Skogsstyrelsens övriga REST-tjänster.

  • Senast uppdaterad: 2019-06-05