Geodata, karta.

Geodata att använda i eget GIS

Ladda ner geodata

Du kan ladda ner Skogsstyrelsens geodata för att använda det i ditt eget GIS-program. Beroende på typ av data, kan du:

  • Ladda ner geodata via klickbara länkar
  • Ladda ner Skogliga grunddata från Skogsstyrelsens ftp-server

Geodatatjänster

Via våra geodatatjänster kan du koppla upp dig direkt mot Skogsstyrelsens geodatabaser.

Du kan välja mellan dessa uppkopplingar:

  • WMS (Web map service) visningstjänst.
  • REST (Representational state transfer) Används till att bygga webbaserad maskin-till-maskinkommunikation.
     

Nemus - Skogsärenden för företag

Skogsärenden för företag är en digital tjänst där du kan skicka in skogsärenden som hanteras av olika myndigheter, i nuläget till Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen. Du ansluter dig via webb-API:et Nemus.

  • Senast uppdaterad: 2020-03-25