Brandkartan

Brandkartan är Skogsstyrelsens webbtjänst för att samla kartor över brandområdet i Västmanland. Du kan välja mellan att titta på kartorna eller ladda ner dem till din egen dator.

I Brandkartan kan du titta på följande kartor:

 • Karta från Lantmäteriet med vägar, ortsnamn, vattendrag med mera.
 • Flygbilder (ortofoto) som färgbild och infraröd färgbild, före och efter branden
 • Drönarbilder
 • Satellitortofoto (flygbild med färginformation från satellitbild)
 • Satellitbilder i olika bandkombinationer

Skogliga grunddata - mark:

 • Terrängskuggning
 • Lutning, branter
 • Markfuktighetskarta

Skogliga grunddata - skog

 • Trädhöjdkarta, med möjlighet att jämföra 2011 och 2015
 • Volym
 • Medelhöjd
 • Grundyta
 • Medeldiameter
 • Biomassa

 

Före och efter branden

Det finns några olika funktioner kopplat till kartorna, bland annat ett reglage så att det i flygbilden går att se både före och efter branden.

I volymkartan som visar skogens volyminnehåll (från år 2011) går det att rita in en yta och få fram volym och areal.

Markfuktighetskartan är ett bra hjälpmedel för att undvika körskador från skogsmaskinerna vid upparbetningen av skogen.

Kartor för nedladdning

Om du hellre vill ladda ner kartorna till din dator, kan du göra det via Skogsstyrelsens ftp-server. Använd gärna en FTP-klient, men det går också att kopiera och klistra in adressen i Utforskaren på din dator.

 • Adress: ftp://ftp.skogsstyrelsen.se/Brandkarta
 • Användarnamn: Brand
 • Lösenord: kartaSKS
 • Senast uppdaterad: 2017-04-05