Symbolbild karta.

Brandkarta 2014

Brandkartan är Skogsstyrelsens webbtjänst för att samla kartor över brandområdet i Västmanland. Du kan välja mellan att titta på kartorna eller ladda ner dem till din egen dator.

I Brandkartan kan du titta på följande kartor:

 • Karta från Lantmäteriet med vägar, ortsnamn, vattendrag med mera.
 • Flygbilder (ortofoto) som färgbild och infraröd färgbild, före och efter branden
 • Drönarbilder
 • Satellitortofoto (flygbild med färginformation från satellitbild)
 • Satellitbilder i olika bandkombinationer

Skogliga grunddata - mark:

 • Terrängskuggning
 • Lutning, branter
 • Markfuktighetskarta

Skogliga grunddata - skog

 • Trädhöjdkarta, med möjlighet att jämföra 2011 och 2015
 • Volym
 • Medelhöjd
 • Grundyta
 • Medeldiameter
 • Biomassa
 • Senast uppdaterad: 2019-03-05