Hyggesbränning.

Brandkartan

Här hittar du kartor som kan fungera som stöd vid skogsbrand. Här finns också stöd för att dela och skriva ut kartor.

Innehåll:

  • Aktiv brand från NASA. Nya bränder upptäckta via satellitbilder (visar även större skorstenar såsom fabriker).
  • Ungefärligt brandområde. Visar yttre gränser för bränder som karterats. Visar framförallt bränder 2018.
  • Rutnät 500 meter. För att underlätta benämning och orientering vid spridning av brand.
  • Aktuella satellitbilder. Finns i en färgkombination som framhäver brand med möjlighet att genomföra förändringsanalys.
  • Markfuktighetskarta
  • Generella kartor som visar hus och vägar