Bok.

Böcker och broschyrer

I vår webbutik kan du läsa mer om och beställa böcker, broschyrer, utbildningsmaterial, planscher med mera.

I boken Skoglig produktionsekologi ger vi dig råd om hur du ståndortsanpassar ditt skogsbruk och om den avgörande betydelse det har för att produktionen ska kunna bedrivas uthålligt.