Samråd med rennäringen enligt skogsvårdslagen

Samrådsblanketten kan användas för att dokumentera samråd mellan markägare och sameby.