Mina sidor fullmakt

Dessa blanketter är avsedda för:

  • De som inte använder dator och vill ge närstående tillgång till inloggningen i Mina sidor.
  • Aktiebolag, dödsbon med flera juridiska personer där det finns ett behov av att peka ut vem som ska ha tillgång till Mina sidor.

Ombudet måste, liksom tidigare, använda e-legitimation för att logga in.
Notera att dödsbon, gode män, stiftelser, föreningar med flera juridiska personer som inte finns i Bolagsverkets register måste bifoga handling som styrker rätten att företräda eller teckna firma. Mer information finns i blanketten.