Blanketter för stöd och bidrag

Läs anvisningarna till ansökningsblanketten och fyll i alla uppgifter i ansökan.

Söker du Nokås-stöd eller stöd för ädellövskogsbruk? Tänk på att du inte kan få stöd för åtgärder som du påbörjat innan din ansökan inkommit till Skogsstyrelsen.

Stöden Skogens miljövärden, Stöd för samarbete inom miljö och Kompetensutveckling söker du via Jordbruksverkets e-tjänst.