Blanketter för stöd och bidrag

Läs anvisningarna till ansökningsblanketten och fyll i alla uppgifter i ansökan.

Söker du Nokås-stöd eller stöd för ädellövskogsbruk? Tänk på att du inte kan få stöd för åtgärder som du påbörjat innan din ansökan inkommit till Skogsstyrelsen.

Stöd för samarbete inom miljö och Kompetensutveckling samt utbetalning av stödet Skogens miljövärden söker du via Jordbruksverkets e-tjänst.

Observera ny adress för post som rör Nokås-stöd och stöd för ädellövskogsbruk: Skogsstyrelsen, Stödansökan, 551 83 Jönköping.