Röjsågskörkort Nivå RA - grund

Platser finns

Plats: Mora. Tallvägen 2

Startdatum: 2022-08-23

Tid: 08:00

Senaste anmälningsdatum: 2022-08-09

Övrigt: 23-24/8 kl 08.00-15.30

Den här utbildningen ger dig grundläggande kunskaper för att klara ett säkert arbete med grästrimmer och röjning av sly, med fokus på praktiska övningsmoment för att du ska lära dig en bra arbetsteknik. Vi går även igenom allmänna säkerhetsbestämmelser, hantering och skötsel av säkerhetsutrustning.

Målsättningen med utbildningen är att du ska klara proven för röjsågskörkort nivå RA enligt de krav som ställs inom Säker Skog. Utbildningen vänder sig till dig som är nybörjare.

Utbildningen inkluderar ett praktiskt och teoretiskt prov. Godkända prov ger dig röjsågskörkort nivå RA. Du kan även välja att gå utbildningen utan att köra upp. För att få delta i utbildningen ska du fylla 16 år samma kalenderår som utbildningen genomförs. Du får dock inte arbeta ensam med röjsågen förrän du har fyllt 18 år.

OMFATTNING
1,5 dagar, inklusive praktiskt och teoretiskt prov.

FÖRKUNSKAPER
Krävs ej.

KOMPLETTERANDE UTBILDNINGAR
Röjsågskörkort Nivå RB.

MATERIAL
Boken "Röjsågning och annan skogsvårdsteknik" ingår.

Kontaktperson: Roger Eriksson, 0281-59 47 42, roger.eriksson@skogsstyrelsen.se

Utbildningsansvarig: Roger Eriksson

Intresseanmälan