Motorsågskörkort Nivå AB - motorsågning och trädfällning

Platser finns

Plats: Katrineholm, Vallmotorp

Startdatum: 2021-11-29

Tid: 08:00

Senaste anmälningsdatum: 2021-11-15

Övrigt: Utbildningen genomförs med start måndagen den 29 november till och med torsdagen den 2 december varje dag från kl 08.00 till ca 16.

Den här utbildningen ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt för nivå A och B. Tyngdpunkten ligger på de moment som bedöms vid uppkörning för motorsågskörkort nivå AB, såsom trädfällning, kvistning och kapning.

Utbildningen ger dig kunskaper för att klara ett säkert arbete med motorsåg vid skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning, samt kännedom om hur man hanterar fastfällda träd. Du får även prova på sågning i rent trä som är vanligt förekommande i samband med byggarbeten. Vi går igenom allmänna säkerhetsbestämmelser, hantering och skötsel av säkerhetsutrustning samt grundläggande arbetsteknik som minskar arbetsbelastningen.

Målsättningen är att du efter genomgången utbildning ska klara motorsågskörkort nivå AB enligt de krav som ställs inom Säker Skog. Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är nybörjare.

Utbildningen inkluderar praktiska och teoretiska prov. Godkända prov ger dig motorsågskörkort nivå AB. Du kan även välja att gå utbildningen utan att köra upp. Våra instruktörer som genomför utbildningen och bedömer uppkörningen är certifierade enligt riktlinjer från Säker Skog. För att få delta i utbildningen ska du fylla 16 år samma kalenderår som utbildningen genomförs. Du får dock inte arbeta ensam med motorsågen förrän du har fyllt 18 år.

OMFATTNING
4 dagar, inklusive praktiska och teoretiska prov.

FÖRKUNSKAPER
Krävs ej.

KOMPLETTERANDE UTBILDNINGAR
Motorsågskörkort Nivå C, D, E, I, S och V.

MATERIAL
Boken ”Motorsågning” ingår.

Kontaktperson: Ingemar Lund, 0565-477 89, ingemar.lund@skogsstyrelsen.se

Utbildningsansvarig: Anders Eriksson

Intresseanmälan