Röjsågskörkort Nivå RARB

Fullbokad

Plats: Ullared/Åkulla

Startdatum: 2021-10-19

Tid: 09:00

Senaste anmälningsdatum: 2021-10-05

Övrigt:

Den här utbildningen ger dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att klara ett säkert och effektivt arbete med röjsåg vid både enklare röjningsarbeten, som röjning av gräs och sly, samt vid ungskogs- och underväxtröjning. Du får alltså kompletta kunskaper för både nivå RA och RB.

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper för att klara ett säkert och effektivt arbete vid vanligt förekommande röjningsarbeten med grästrimmer, röjning av sly, skogsröjning och underväxtröjning. Fokus ligger på praktiska övningsmoment där du får lära dig en god arbetsteknik som minskar arbetsbelastningen. Vi går även igenom allmänna säkerhetsbestämmelser, hantering och skötsel av säkerhetsutrustning.

Målsättningen är att du ska klara proven för röjsågskörkort nivå RA RB enligt de krav som ställs inom Säker Skog. Utbildningen vänder sig i första hand till dig som använder röjsågen återkommande i arbetet eller på fritiden.

Utbildningen inkluderar ett praktiskt och teoretiskt prov. Godkända prov ger dig röjsågskörkort nivå RA RB. Du kan även välja att gå utbildningen utan att köra upp. För att få delta i utbildningen ska du fylla 16 år samma kalenderår som utbildningen genomförs. Du får dock inte arbeta ensam med röjsågen förrän du har fyllt 18 år.

OMFATTNING
3 dagar, inklusive praktiskt och teoretiskt prov.

FÖRKUNSKAPER
Krävs ej.

MATERIAL
Boken ”Röjsågning och annan skogsvårdsteknik” ingår.

Kontaktperson: Marcus Björsell, 072-715 18 92, Marcus.Bjorsell@skogsstyrelsen.se

Utbildningsansvarig: Marcus Björsell

Intresseanmälan