Motorsågskörkort Nivå AB - repetition

Platser finns

Plats: Sollefteå

Startdatum: 2021-11-03

Tid: 08:00

Senaste anmälningsdatum: 2021-10-20

Övrigt:

Den här utbildningen ger en repetition av de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt vid diverse vanligt förkommande sågarbeten för nivå AB, såsom trädfällning, kvistning och kapning.

Utbildningen syftar till att befästa de kunskaper som krävs för att använda motorsåg på ett säkert sätt vid exempelvis vedkapning och sågning i rent trä i samband med byggarbeten, samt vid trädfällning, kvistning och kapning. Vi går även igenom allmänna säkerhetsbestämmelser, hantering och skötsel av säkerhetsutrustning samt grundläggande arbetsteknik som minskar arbetsbelastningen.

Målsättningen är att du under utbildningen ska klara uppkörning för motorsågskörkort nivå AB enligt de krav som ställs inom Säker Skog. Utbildningen vänder sig till dig som tidigare har genomgått en grundutbildning i motorsåg motsvarande lägst nivå B, och som hanterar motorsåg yrkesmässigt eller privat, men som saknar motorsågskörkort nivå AB.

Utbildningen inkluderar praktiska och teoretiska prov. Godkända prov ger dig motorsågskörkort nivå AB. Våra instruktörer som genomför utbildningen och bedömer uppkörningen är certifierade enligt riktlinjer från Säker Skog. För att få delta i utbildningen ska du fylla 16 år samma kalenderår som utbildningen genomförs. Du får dock inte arbeta ensam med motorsågen förrän du har fyllt 18 år.

Skogsstyrelsens försäkring täcker inte eventuella olyckshändelser för deltagare på utbildning. Du bör därför ha en olycksfallsförsäkring som gäller vid utbildningstillfället.

OMFATTNING
2 dagar, inklusive praktiskt och teoretiskt prov.

FÖRKUNSKAPER
Grundutbildning i motorsåg motsvarande lägst nivå B, men utan körkort.

KOMPLETTERANDE UTBILDNINGAR
Motorsågskörkort Nivå C, D, E, I, S och V.

MATERIAL
Boken ”Motorsågning” ingår.

Kontaktperson: Daniel Andersson, 0620-576 15, daniel.andersson@skogsstyrelsen.se

Utbildningsansvarig: Daniel Andersson

Intresseanmälan