Motorsågskörkort Nivå C - trädfällning avancerad

Platser finns

Plats: Karlstad, Segerstad

Startdatum: 2021-11-16

Tid: 08:00

Senaste anmälningsdatum: 2021-11-02

Övrigt: Utbildningen genomförs tisdag den 16 november t o m torsdag den 18 november varje dag kl 08.00 till ca 16.

Den här utbildningen ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter du behöver för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt. Tyngdpunkten ligger på de moment som bedöms vid uppkörning för motorsågskörkort nivå C, såsom avancerad trädfällning och nedtagning av fastfällda träd.

Utbildningen ger dig kunskaper för att klara ett säkert arbete med motorsåg vid avancerad fällning, nedtagning av fastfällda träd, samt upparbetning i stormfälld skog. Vi går även igenom hur man använder olika kraftfulla fällhjälpmedel som vinsch, fällriktare och kilar.

Målsättningen är att du efter genomgången utbildning ska klara proven för motorsågskörkort nivå C enligt de krav som ställs inom Säker Skog. Utbildningen vänder sig till skogsarbetare, linjearbetare och andra som yrkesmässigt arbetar med avancerad trädfällning eller tillvaratagande av skadade träd.

Utbildningen inkluderar ett praktiskt och teoretiskt prov. Godkända prov ger dig motorsågskörkort nivå C. Du kan även välja att gå utbildningen utan att köra upp. Våra instruktörer som genomför utbildningen och bedömer uppkörningen är certifierade enligt riktlinjer från Säker Skog. För att få delta i utbildningen ska du fylla 16 år samma kalenderår som utbildningen genomförs. Du får dock inte arbeta ensam med motorsågen förrän du har fyllt 18 år.

Skogsstyrelsens försäkring täcker inte eventuella olyckshändelser för deltagare på utbildning. Du bör därför ha en olycksfallsförsäkring som gäller vid utbildningstillfället.

OMFATTNING
3 dagar, inklusive praktiskt och teoretiskt prov.

FÖRKUNSKAPER
Motorsågskörkort nivå A och B, samt därtill 80 timmars lämplig praktik, alternativt bedömd lämplighet av certifierad instruktör.

KOMPLETTERANDE UTBILDNINGAR
Motorsågskörkort Nivå D, E och I.

MATERIAL
Boken ”Motorsågning” ingår.

Kontaktperson: Ingemar Lund, 0565-477 89, ingemar.lund@skogsstyrelsen.se

Utbildningsansvarig: Lennart Ståhl

Intresseanmälan