Motorsågskörkort Nivå A - motorsågning

Fullbokad

Plats: Höör, Ullstorps kursgård

Startdatum: 2019-11-26

Tid: 08:00

Senaste anmälningsdatum: 2019-11-12

Övrigt: Kursdatum: 26/11, kl 08.00 - ca 16.30. Instruktör/examinator: Anders Bildtgård. Möjlighet till övernattning finns vid Ullstorps kursgård. Intresse anges vid anmälan.

Den här utbildningen ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter du behöver för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt. Tyngdpunkten ligger på enklare kapningsarbeten och moment som bedöms vid uppkörning för motorsågskörkort nivå A.

Utbildningen ger dig kunskaper för att klara ett säkert arbete med motorsåg vid enklare kapningsarbeten med skjutande respektive dragande kedja. Vi går även igenom allmänna säkerhetsbestämmelser, hantering och skötsel av säkerhetsutrustning samt grundläggande arbetsteknik som minskar arbetsbelastningen.

Målsättningen är att du efter genomgången utbildning ska klara proven för motorsågskörkort nivå A enligt de krav som ställs inom Säker Skog. Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är nybörjare.

Utbildningen inkluderar ett praktiskt och teoretiskt prov. Godkända prov ger dig motorsågskörkort nivå A. Du kan även välja att gå utbildningen utan att köra upp. Våra instruktörer som genomför utbildningen och bedömer uppkörningen är certifierade enligt riktlinjer från Säker Skog. För att få delta i utbildningen ska du fylla 16 år samma kalenderår som utbildningen genomförs. Du får dock inte arbeta ensam med motorsågen förrän du har fyllt 18 år.

Skogsstyrelsens försäkring täcker inte eventuella olyckshändelser för deltagare på utbildning. Du bör därför ha en olycksfallsförsäkring som gäller vid utbildningstillfället.

OMFATTNING
1 dag, inklusive praktiskt och teoretiskt prov.

FÖRKUNSKAPER
Krävs ej.

KOMPLETTERANDE UTBILDNINGAR
Motorsågskörkort Nivå B, C, D, E, I, S och V.

MATERIAL
Boken ”Motorsågning” ingår.

Kontaktperson: Fredric Ragnarsson, 0457-45 51 32, fredric.ragnarsson@skogsstyrelsen.se

Utbildningsansvarig: Fredric Ragnarsson

Intresseanmälan