SYN-kurs Natur- och kulturhänsyn Avverkning - Förnyelse

Platser finns

Plats: Örnsköldsviks området

Startdatum: 2019-10-01

Tid: 08:00

Senaste anmälningsdatum: 2019-09-17

Övrigt:

För dig som driver ett certifierat skogsbruk krävs det att du upprätthåller dina kunskaper om hur hänsyn ska tas till natur-, kultur- och sociala miljöer. Med den här förnyelseutbildningen, som huvudsakligen sker i fält, säkerställer du att du uppfyller kompetenskraven långsiktigt.

Som förberedelse genomför du SYN:s webbutbildningar Miljöhänsyn Grunder och Miljöhänsyn i Praktiken. Om du inte har genomfört webbutbildningarna ordnar Skogsstyrelsen, som tillval, inloggning till de båda webbutbildningarna. Webbutbildningarna innehåller prov som du måste få godkänt i för att kunna påbörja den här förnyelseutbildningen.

I förnyelseutbildningen får du sedan ny kunskap med utgångspunkt i gröna bokslut, revisionsrapporter från skogsrevisioner inom certifieringssystemen, eventuella regel- och lagändringar och Skogsstyrelsens inventeringar. Viss repetition från grundutbildningen ingår också.

Godkända övningar i fält är en förutsättning för att du ska få tillgång till det slutliga webbtestet. Godkänt resultat på webbtestet ger dig SYN:s kompetensbevis för Natur- och kulturhänsyn – Avverkning, som är giltigt i fem år. Förnyelseutbildning ska alltså genomföras vart femte år för att du ska upprätthålla din kompetens.

Som ytterligare tillval kan du beställa boken Miljöhänsyn i skogsbruket.

Skogsstyrelsens försäkring täcker inte eventuella olyckshändelser för deltagare på utbildning. Du bör därför ha en olycksfallsförsäkring som gäller vid utbildningstillfället.

OMFATTNING
1 dag i fält, inklusive praktiska övningar och ett slutligt webbtest.

FÖRKUNSKAPER
Genomförd SYN-kurs Natur- och kulturhänsyn Avverkning – Grunder samt godkänt resultat på SYN:s webbutbildningar Miljöhänsyn Grunder och Miljöhänsyn i Praktiken.

KOMPLETTERANDE UTBILDNINGAR
Skyddsdikning/dikesrensning.

MATERIAL
Ingår, liksom fika och lunch.

Kontaktperson: Tomas Rask, 0660-26 65 60, tomas.rask@skogsstyrelsen.se

Utbildningsansvarig: Tomas Rask

Intresseanmälan