SYN-kurs Natur- och kulturhänsyn Skyddsdikning dikesrensning - Grunder

Platser finns

Plats: Östersund. Plats meddelas senare

Startdatum: 2022-08-18

Tid: 08:30

Senaste anmälningsdatum: 2022-08-04

Övrigt:

För att kunna leva upp till de krav som ställs på ett certifierat skogsbruk med att ta hänsyn till vattenkvalitet och värdefulla vattenmiljöer i samband med dikningsåtgärder, krävs särskilda kunskaper. Med den här utbildningen får du den kunskap du behöver.

Här får du lära dig om hur dikning bör utföras samt vilka effekter dikningen har på skogsproduktionen, såsom hur miljöanpassade vägtrummor, slamdammar och andra typer av sedimentsfällor kan användas för att minimera dikningens negativa effekter på vattenkvaliteten.

Som förberedelse genomför du SYN:s webbutbildningar Skyddsdikning/dikesrensning och Körning i skogsmark. Om du inte har genomfört webbutbildningarna ordnar Skogsstyrelsen, som tillval, inloggning till de båda webbutbildningarna. Webbutbildningarna innehåller prov som du måste få godkänt i för att kunna påbörja den här grundutbildningen.

Grundutbildningen genomförs till 90% i fält. Godkända övningar i fält under utbildningen är en förutsättning för att du ska få tillgång till det slutliga webbtestet. Godkänt resultat på webbtestet ger dig SYN:s kompetensbevis för Natur- och kulturhänsyn – Skyddsdikning/dikesrensning, som är giltigt i fem år. Förnyelseutbildning ska därefter genomföras vart femte år för att du ska upprätthålla din kompetens.

För Svenska PEFC-certifierade företag gäller krav på att all personal som planerar eller utför skyddsdikning/dikesrensning ska ha detta kompetensbevis.

OMFATTNING
2 dagar i fält, med praktiska övningar och ett slutligt webbtest efter kursen.

FÖRKUNSKAPER
Godkänt resultat på SYN:s webbutbildningar Skyddsdikning/dikesrensning och Körning i skogsmark.

MATERIAL
Fika och lunch ingår.

Kontaktperson: Jens Hellström, 0647-66 55 74, jens.hellstrom@skogsstyrelsen.se

Utbildningsansvarig: Jens Hellström

Intresseanmälan