SYN-kurs Natur- och kulturhänsyn - Röjning - Förröjning

Platser finns

Plats: Hammarstrand, Skogsstyrelsen

Startdatum: 2022-08-19

Tid: 08:30

Senaste anmälningsdatum: 2022-08-05

Övrigt:

För att driva ett certifierat skogsbruk krävs det specifika kunskaper om hur hänsyn ska tas till natur-, kultur- och sociala miljöer. Med den här utbildningen får du de kunskaper du behöver för att praktiskt och teoretiskt kunna leva upp till de krav som ställs.

Utbildningen är riktad till dig som utför ungskogs- och förröjningsarbeten och är ett krav enligt Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard.

Exempel på innehåll i kursen:

- Trädarternas betydelse för produktion respektive biologisk mångfald
- Skyddsutrustning och säkerhetsarbete
- Beskrivning i fält av målbilder som berör röjning respektive förröjning
- Praktisk tillämpning i natur- och kulturhänsyn vid röjning
- Praktisk tillämpning i natur- och kulturhänsyn vid förröjning
- Röjning med hänsyn till rekreation och friluftsliv

Som förberedelse genomför du SYN:s webbutbildningar Natur- och kulturhänsyn – Röjning – Förröjning och Att vara anställd. Om du inte har genomfört webbutbildningarna ordnar Skogsstyrelsen, som tillval, inloggning till dessa. Webbutbildningarna innehåller prov som du måste genomföra med godkänt resultat för att kunna påbörja den här utbildningen.

Utbildningen genomförs i fält. Godkända övningar i fält är en förutsättning för att du ska få tillgång till det slutliga webbtestet. Godkänt resultat på webbtestet ger dig SYN:s kompetensbevis för Natur- och kulturhänsyn – Röjning - Förröjning, som är giltigt i fem år. Utbildningen ska därefter genomföras vart femte år för att du ska upprätthålla din kompetens.

OMFATTNING
1 dag i fält, med praktiska övningar och ett slutligt webbtest efter kursen

FÖRKUNSKAPER
Godkänt resultat på SYN:s webbutbildning Natur- och kulturhänsyn Röjning – Förröjning och Att vara anställd.

MATERIAL
Ingår, liksom fika och lunch.

Kontaktperson: Henrik Nilsson, 0696-171 94, henrik.nilsson@skogsstyrelsen.se

Utbildningsansvarig: Henrik Nilsson

Intresseanmälan