SYN-kurs Natur- och kulturhänsyn Avverkning - Grunder

Platser finns

Plats: Gällö, Skogsstyrelsen

Startdatum: 2022-08-18

Tid: 08:30

Senaste anmälningsdatum: 2022-08-04

Övrigt:

För att driva ett certifierat skogsbruk krävs det specifika kunskaper om hur hänsyn ska tas till natur-, kultur- och sociala miljöer. Med den här utbildningen får du de kunskaper du behöver för att praktiskt och teoretiskt kunna leva upp till de krav som ställs.

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i miljöhänsyn vid utförande av skogliga arbeten såsom föryngringsavverkning och gallring.

Som förberedelse genomför du SYN:s webbutbildningar Miljöhänsyn Grunder och Miljöhänsyn i Praktiken. Om du inte har genomfört webbutbildningarna ordnar Skogsstyrelsen, som tillval, inloggning till de båda webbutbildningarna. Webbutbildningarna innehåller prov som du måste få godkänt i för att kunna påbörja den här grundutbildningen.

Grundutbildningen genomförs i fält. Godkända övningar i fält är en förutsättning för att du ska få tillgång till det slutliga webbtestet. Godkänt resultat på webbtestet ger dig SYN:s kompetensbevis för Natur- och kulturhänsyn – Avverkning, som är giltigt i fem år. Förnyelseutbildning ska därefter genomföras vart femte år för att du ska upprätthålla din kompetens.

Som ytterligare tillval kan du beställa boken Miljöhänsyn i skogsbruket.

OMFATTNING
2 dagar i fält, inklusive praktiska övningar och ett slutligt webbtest.

FÖRKUNSKAPER
Naturbruksgymnasium med inriktning skog eller motsvarande. Godkänt resultat på SYN:s webbutbildningar Miljöhänsyn Grunder och Miljöhänsyn i Praktiken.

KOMPLETTERANDE UTBILDNINGAR
Skyddsdikning/dikesrensning och SYN-kurs Natur- och kulturhänsyn Avverkning – Förnyelse.

MATERIAL
Ingår, liksom fika och lunch.

Kontaktperson: Peter Lundgren, 0693-66 12 45, peter.lundgren@skogsstyrelsen.se

Utbildningsansvarig: Peter Lundgren

Intresseanmälan