Grundutbildning för skogsbrukare

Platser finns

Plats: Sävsjö

Startdatum: 2022-08-17

Tid: 08:00

Senaste anmälningsdatum: 2022-08-03

Övrigt:

Den här utbildningen riktar sig i första hand till skogsägare och alla andra som vill lära sig mer om skogens förutsättningar och möjligheter. Med vår Grundutbildning för skogsbrukare får du kunskaper som du direkt har stor nytta av i praktiken.

Som skogsbrukare har du en värdefull resurs att förvalta som kommer att ge dig mycket tillbaka. En förutsättning för att säkerställa ett långsiktigt ägande är goda grundkunskaper om skogen rörande såväl skogsskötsel och miljömål, som ekonomiska värden. Med vår anpassade Grundutbildning för skogsbrukare får du kunskaper som du har stor nytta av i ditt skogsbruk.

I utbildningen går vi igenom de skogspolitiska målen, skogens värden och dess betydelse för skogsbrukaren, samhället och den biologiska mångfalden. Du får även lära dig grunderna om skogsbrukets kretslopp inklusive olika skogsskötselåtgärder, planering av fastighetens skogsskötsel med hjälp av skogsbruksplan, ståndortsanpassat skogsbruk samt olika skogliga termer och grunderna i miljöhänsyn.

OMFATTNING
3 dagar, som till stor del utförs ute i fält. Utbildningen ges antingen på dagtid, på kvällstid eller kombinerat dag- och kvällstid.

FÖRKUNSKAPER
Krävs ej.

MATERIAL
Boken ”Grundbok för skogsbrukare” ingår.

Kontaktperson: Christer Sandström, 0383 197 34, christer.sandstrom@skogsstyrelsen.se

Utbildningsansvarig: Christer Sandström

Intresseanmälan