Byggnation av skogsbilväg

Väglinjeprojektering

Vid planering av skoglig vägbyggnation som inte kräver ett heltäckande underlag, utan en enklare vägprojektering, är en väglinjeprojektering ett mycket bra planeringsunderlag. Med vår Väglinjeprojektering får du en enkel projektering som du har mycket stor användning av vid enklare skogliga vägbyggnationer.

Vår Väglinjeprojektering innehåller en enkel beskrivning av väglinjen och den föreslagna vägsträckningen utritad på karta. Det här är ett planeringsunderlag du som vägbyggnadsentreprenör har stor nytta av. Väglinjeprojekteringen kan också användas som planeringsunderlag för exempelvis vindkraftsbolag och elbolag inför anläggning av vägar vid vindkraftssatsningar och elnätsdragningar.

Vid en väglinjeprojektering väljs och snitslas den lämpligaste väglinjen ut utifrån aktuella förhållanden i skogslandskapet, både ur ett miljö- och produktionsperspektiv och med hänsyn till skogsbrukets krav på virkestransporter.

I leveransen ingår att den föreslagna väglinjen snitslas ut i fält, samt ett kartunderlag där vägen markeras ut. Du får även en digital leverans där väglinjen är markerad, ett dokument som innehåller en enkel teknisk beskrivning samt Skogsstyrelsens anvisningar för projektering och byggande av skogsbilvägar i klass 3 och 4.

  • Senast uppdaterad: 2017-03-15