Planläggare som visar markägare skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

Som skogsägare har du en värdefull resurs att förvalta. Med vår Gröna skogsbruksplan får du det viktigaste verktyget för planering och prioritering av skogliga åtgärder. Den ger både en heltäckande och detaljerad bild av din skogsfastighet och är direkt användbar vid en eventuell certifiering av skogsfastigheten.

Vår Gröna skogsbruksplan arbetas fram i nära dialog med dig som kund och baseras på en omfattande inventering i fält, kompletterad med skogliga uppgifter från Lantmäteriets laserskanning. Vi använder också flygbilder och det senaste uppdaterade kartunderlaget.

Förutom att ge en allmän information om skogstillståndet, pekar den på vilka skogsvårdsåtgärder som behöver vidtas, ger förslag på avverkningsåtgärder samt redovisar vilka miljövärden som finns. Planen innehåller även förslag till kort- och långsiktiga mål för skötseln av fastigheten, både avseende produktion och miljö med utgångspunkt från vad du som skogsägare vill uppnå med ditt skogsbruk.

Resultatet levereras i en pärm där fastigheten redovisas genom avdelningsvisa beskrivningar och kartor. Du får också ett USB-minne med planens alla utskrifter i PDF-format. När skogsbruksplanen är färdig får du en kortare genomgång av innehåll och kartor. Skogsstyrelsen använder pcSKOG:s programvara för planproduktionen.

Tillval till Grön skogsbruksplan

Följande tillval finns till en Grön skogsbruksplan. Du kan själv kombinera utifrån dina egna önskemål och behov. Kontakta gärna oss för mer information.

Grön skogsbruksplan på webben

Tillvalet innebär att du med en enkel inloggning får tillgång till din Gröna skogsbruksplan på webben via vår hemsida. Passa på att testa vår demoversion. Eftersom det är en demoversion, så innebär det att alla planens funktioner inte fungerar.

Konvertering till digital skogsbruksplan

Tillvalet digital skogsbruksplan innebär att du får planen levererad digitalt i ett filformat som är anpassat till de vanligaste förekommande programmen för skogsbruksplaner som finns på marknaden.

Extra planpärm

Tillvalet extra pärm innebär att du får en extra, identisk planpärm. Detta är värdefullt om ni till exempel är flera som äger fastigheten.

Extra kartmaterial

Tillvalet extra kartmaterial innebär att du kan välja till fler kartor än de som ingår i standardleveransen.

Årliga uppdateringsavtal

Tillvalet årlig uppdatering innebär att vi håller din skogsbruksplan uppdaterad genom regelbunden ajourhållning. Det finns flera olika uppdateringsavtal att välja på, kontakta oss för mer information.

  • Senast uppdaterad: 2017-03-15