Äldre gränsmarkering

Gränsmarkering

Har du som skogsägare svårt att identifiera dina fastighetsgränser? Vi har lång erfarenhet av den här typen av arbete i skogsmark och erbjuder oss att utföra gränsmarkering.

Om du som markägare inte har full kännedom om var gränserna för din fastighet går, riskerar du att göra åtgärder på din grannes mark. Det gör det dessutom många gånger svårare att planera ditt skogsbruk. Det är alltså mycket viktigt att ha kännedom om och märka ut var gränserna går.

Med en Gränsmarkering utförd av oss får du en bra markering som underlättar både för dig själv och andra berörda markägare. Vid gränsmarkering av skogsfastigheter utgår vi från befintliga markeringar såsom rösen, visarstenar eller markeringar på träd. För att kunna utföra tjänsten krävs att det finns samförstånd bland samtliga berörda markägare. Vi erbjuder även att röja fram och märka upp en fastighetsgräns som Lantmäteriet har markerat ut. I de fall du som skogsägare planerar att göra gränsmarkeringen på egen hand, men har svårt att hitta befintliga gränsmarkeringar kan vi hjälpa till med att identifiera dessa.

  • Senast uppdaterad: 2017-03-15