Ett virkesupplag i soluppgång på frostig mark

Avverkningsplanering vid föryngringsavverkning

Står du inför att genomföra en föryngringsavverkning? Då är det viktigt att skaffa dig ett planeringsunderlag för att kunna ta rätt beslut om avverkningen. Med vår Avverkningsplanering får du det beslutsunderlag du behöver och den bidrar både till en bättre totalekonomi och större möjligheter att påverka utförandet.

Med vår Avverkningsplanering får du en uppskattning av virkesvolymen inom avverkningsområdet och det underlag du behöver för att få en bra start på föryngringsarbetet. Planeringen ger dig förutsättningarna för att minska risken för körskador och för att kunna ta hänsyn till befintliga miljövärden. En avverkningsplanering är alltså ett värdefullt faktaunderlag bland annat vid kontakter med virkesköpare och entreprenörer.

Vid en avverkningsplanering mäter vi areal, beräknar trädslagsfördelning, ålder och virkesvolym samt genomför en noggrann avgränsning och uppmärkning i fält av yttergränser och miljöhänsyn.

Som tillval kan du beställa en cirkelytetaxering, vilket ger en än mer noggrann uppskattning om volym- och trädslagsfördelning samt medelstam per trädslag.

Resultatet levereras i en rapport som innehåller av fastighets- och certifieringsuppgifter, skogliga uppgifter, drivningsförhållanden, beskrivning av och förslag till miljöhänsyn som ska tas vid avverkningen samt förslag till avverkningsformer och föryngringsmetoder.

  • Senast uppdaterad: 2019-05-03