Dialogmöte - tillgängliggörande av vissa uppgifter om fjällnära beslut

Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Lantmäteriet inbjuder till digitalt dialogmöte den 24 nov kl 10.00 - 12.00 om hur vissa uppgifter om beslut för avverkningsansökningar i fjällnära skog ska tillgängliggöras. Mötet sker via Teams. Sista anmälningsdag är 21 november. I bekräftelsen får ni sedan en länk till mötet. Välkomna att delta, ställa frågor och komma med synpunkter.

Vilka beslut gäller det?

Följande beslut omfattas:

 • beslut om avslag på ansökan om tillstånd i
  fjällnära skog (naturvärden)
 • beslut om tillstånd för ett område där det
  finns ett tidigare avslag (naturvärden)
 • utbetalning av ersättning med anledning av
  avslagsbeslut (naturvärden).

Var kan uppgifterna tillgängliggöras?

 • Naturvårdsregistret
 • Fastighetsregistrets allmänna del

Medverkande: Erik Norgren, Naturvårdsverket
Maria Taberman, Naturvårdsverket
Per Sörbom, Lantmäteriet
Kristina Nilson, Skogsstyrelsen
Maria Grånemo, Skogsstyrelsen

 • Senast uppdaterad: 2022-11-22