Uppdrag att utreda tillgängliggörande av vissa uppgifter om fjällnära skog

Skogsstyrelsen ska tillsammans med Lantmäteriet och Naturvårdsverket utreda tillgängliggörande av vissa uppgifter om fjällnära skog.

Utredningen är ett led i arbetet med att säkerställa att ersättning inte betalas ut mer än en gång vid nekade avverkningstillstånd i fjällnära skog.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut 2022-06-09

Uppdraget ska slutredovisas senast 2023-03-31

  • Senast uppdaterad: 2023-02-13