Följa upp mål för förenklingsarbetet

Regeringen har gett ett antal myndigheter, däribland Skogsstyrelsen, i uppgift att följa upp och arbeta mot att öka servicen, minska handläggningstiderna samt öka förståelsen för företagens villkor.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut 2013-11-28, samt förändrat med regeringsbeslut 2014-12-22.

Målen för arbetet är:

  • År 2020 ska handläggningstiderna på myndigheterna ha minskat jämfört med år 2014.
  • År 2020 ska fler företagare vara nöjda med sina kontakter med myndigheter jämfört med år 2014.
  • År 2020 ska myndigheter ha ett mer systematiskt samråd med företagare än år 2014.

Rapportering ska ske årligen, senast den 1 mars, till Tillväxtverket. Projektet löper under perioden 2014-2021.

  • Senast uppdaterad: 2019-08-05