Ta fram långsiktig plan för bekämpning av skogsskador

Skogsstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för sitt arbete med att förebygga skogsskador orsakade av stormar, bränder och torka, liksom att övervaka och bekämpa skador orsakade av växtskadegörare samt klövvilt med mera.

I planen ska det framförallt beaktas att klimatförändringarna förväntas öka förekomsten av flera olika slags skogsskador samt att betesskadorna av klövvilt ligger kvar på alltför höga nivåer. Dessa skador påverkar såväl skogens tillväxt som den biologiska mångfalden. Arbetet sker i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och andra berörda myndigheter och intressenter.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 16 april 2021.

  • Senast uppdaterad: 2021-03-26