Ta fram förslag på relevanta indikatorer

Skogsstyrelsen ska ta fram förslag på relevanta indikatorer som kan mäta skogsprogrammets genomförande mot visionen och de fem fokusområdena.

All individbaserad statistik ska vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut 2019-12-19

  • Senast uppdaterad: 2021-10-05