Stöd till regionala insatser

Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att fördela medel till regionala insatser som stödjer det nationella skogsprogrammets vision och målen för de fem fokusområdena. Uppdraget är en del i Sveriges nationella skogsprogram.

Skogsstyrelsen får under 2022 fördela högst 4+1 miljoner kronor för stöd till regionala insatser. 

Medlen ska användas för att utveckla och genomföra ett regionalt skogsprogram eller en regional skogsstrategi som bidrar till genomförandet av det nationella skogsprogrammets vision och mål. Programmet bygger på
skogsvårdslagens två mål om produktion och miljöhänsyn. Särskilt fokus ska läggas på goda villkor för företagande i skogssektorn.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut 2020-12-22 samt 2022-06-22.

Stödmottagare ska i första hand vara länsstyrelserna. Länsstyrelserna ska i detta samverka med de regionalt utvecklingsansvariga enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar och lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen.

 

 

 

  • Senast uppdaterad: 2023-01-09