Stöd till regionala insatser

Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att fördela medel till regionala insatser som stödjer det nationella skogsprogrammets vision och målen för de fem fokusområdena.

Skogsstyrelsen får under 2018 fördela högst 17 000 000 kronor för stöd till regionala insatser. Regeringen beräknar att ytterligare upp till 9 miljoner kronor kan fördelas för samma ändamål under år 2019 samt 10 miljoner kronor 2020.

Stödmottagare ska i första hand vara länsstyrelserna. Länsstyrelserna ska i detta samverka med de regionalt utvecklingsansvariga enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar och lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen.

Uppdraget är en del i Sveriges nationella skogsprogram.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut 2018-07-18

Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 28 februari 2019 samt för insatser under 2019 senast 28 februari 2020.

  • Senast uppdaterad: 2020-01-20