Att förbereda och genomföra en skogsakademi för beslutsfattare inom EU

Regeringen har gett Skogsstyrelsen att tillsammans med en organisation utpekad av den finska regeringen, förbereda och genomföra en dialog om hållbart skogsbruk och skogsindustri för beslutsfattare inom EU. Dialogen ska ske i form av årliga exkursioner.

Skogsstyrelsen ska genomföra en första exkursion under 2018 i Finland. En andra exkursion bör genomföras under 2020 i Sverige.

Uppdraget är en del i Sveriges nationella skogsprogram.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut 2018-07-17

Uppdraget ska delredovisas senast den 28 februari 2019. En slutrapport ska redovisas senast den30 juni 2020.

  • Senast uppdaterad: 2020-02-10