Utveckla rådgivning om ett hållbart skogsbruk

Skogsstyrelsen har fått i uppdrag att genom rådgivning och kommunikation bidra till ett mer variationsrikt skogsbruk.

Uppdraget ska utföras i samverkan med yrkesverksamma i skogsbruket och skogsägare samt där så är lämpligt med forskare, miljöorganisationer och andra delar av civilsamhället.

Skogsstyrelsens insatser ska bidra till att ge information om och förslag på hur främst yrkesverksamma, exempelvis entreprenörer, och skogsägare kan skapa en ökad variation i skogen avseende skogsbrukssätt, metoder och trädslagsval.

Uppdraget är en del i Sveriges nationella skogsprogram.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut 2018-07-17

Uppdraget ska delredovisas senast den 28 februari 2019. En slutrapport ska lämnas senast den 28 februari 2020.

  • Senast uppdaterad: 2019-10-25