En leende deltagare i Naturnära jobb barkar slanor.

För dig som vill anställa

I Naturnära jobb får de anställda erfarenhet och kompetens som kan möta upp behovet av arbetskraft inom de gröna näringarna.

I dag saknas arbetskraft inom de gröna näringarna som till exempel grönyteskötare, skogsarbetare och maskinförare. Målet är att de som anställs hos oss i Naturnära jobb ska få kompetens som efterfrågas och därefter anställning, företrädesvis inom gröna näringar.

Målgruppen för satsningen är arbetssökande som är nyetablerade i Sverige och personer som varit utan arbete en längre tid. Vi vill ha en jämn könsfördelning i arbetsgrupperna.

Arbetsuppgifter inom Naturnära jobb

I Naturnära jobb är får de anställda jobba med naturvårdande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter, som annars inte skulle ha blivit gjorda. Det handlar bland annat om att öka tillgängligheten till friluftsliv och rekreation.

Arbetsuppgifterna varierar, men kan bland annat vara:

 • Upprustning av leder och rastplatser i friluftsområden
 • Inventering i skogen
 • Naturvård i naturreservat
 • Skötsel av kulturlämningar
 • Markeringar för reservat
 • Insamling av data från provytor
 • Städning av stränder

Erfarenheter och kunskaper efter Naturnära jobb

Anställningen hos oss är under cirka ett år och målet är att den ska avslutas inför fältsäsong för att öka chanserna till bland annat säsongsanställning.

Hos oss får de:

 • Erfarenhet av arbetsmarknaden
 • Gemenskap i ett arbetslag
 • Referenser att använda när de söker jobb
 • Kontakt på arbetsmarknaden och möjlighet till vidare anställning hos andra arbetsgivare
 • Ökade och utvecklade kunskaper i svenska språket för den som behöver.
 • Utbildning exempelvis röjsågskörkort, skoglig grundkurs, utbildning i naturvård men också andra typer av utbildningar som förbereder dem för ett framtida arbetsliv så som halkkörning för bussförare, HLR-utbildning, verktygsintroduktion med mera
 • Senast uppdaterad: 2022-07-12