Deltagare i Naturnära jobb står samlade utanför en minibuss

För dig som är arbetssökande

Naturnära jobb är en chans för dig som varit arbetssökande en längre tid, eller är nyetablerad i Sverige, att få en enklare väg till anställning.

Ett av de viktigaste målen för oss är att du ska vara väl förberedd inför arbetslivet efter din anställning hos oss. Vi vill därför visa dig de möjligheter som finns med ett arbete inom skog, natur, lantbruk, park och trädgårdsskötsel med mera.

Vi vänder oss både till dig som är nyetablerad i Sverige och till dig som varit borta från arbetsmarknaden under en längre tid.

Vi vill gärna ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män i våra arbetsgrupper och vi har arbetsuppgifter som passar de flesta.

Positiva erfarenheter du kan få hos oss

Du anställs under cirka ett år hos Skogsstyrelsen. Under denna tid kommer du bland annat att få:

 • Erfarenhet av arbetsmarknaden
 • Möjlighet att lära dig nya intressanta saker om naturen
 • Gemenskap och nya vänner i ett arbetslag
 • Struktur på vardagen
 • Omväxlande arbetsuppgifter utan stress
 • Ett arbetsschema med lunch och raster
 • Utbildning för att klara de arbetsuppgifter du har, exempelvis skoglig grundutbildning, naturvård eller röjsågskörkort men också andra typer av utbildningar som förbereder dig för ett framtida arbetsliv
 • Referenser att använda när du söker jobb
 • Personlig vägledning, coachning och hjälp med kontakter på arbetsmarknaden, att skriva jobbansökningar och möjlighet till vidare anställning hos andra arbetsgivare
 • Ökade kunskaper i svenska språket för den som behöver

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna som både är inomhus och utomhus varierar, men kan bland annat vara:

 • Upprustning av leder och rastplatser i friluftsområden
 • Inventering av träd
 • Naturvård i naturreservat
 • Skötsel av kulturlämningar
 • Markeringar för naturreservat
 • Insamling av data från provytor
 • Städning av stränder
 • Kapning av borrör

Intresserad av arbete inom Naturnära jobb?

Är du intresserad av att arbeta hos oss, kontakta din lokala arbetsförmedlare.

Hur vi förhåller oss till pågående Coronapandemi

Det ska kännas säkert att arbeta hos oss. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och de riktlinjer som Skogsstyrelsen satt upp för den pågående pandemin. Det som är speciellt bestämt för denna verksamhet är bland annat att vi har färre medarbetare i våra arbetsbodar där vi äter, att det är färre personer som åker i de bilar och bussar som kör till arbetsplatserna och att alla deltagare har egen personlig utrustning som är tydligt uppmärkt.

Är du intresserad av att arbeta hos oss, kontakta din lokala arbetsförmedlare.

 • Senast uppdaterad: 2022-07-12