Två deltagare och deras arbetsledare i Naturnära jobb står framför en bil och tittar in i kameran. En person sitter på flaket och stödjer handen mot en hammare.

För dig som vill anställa

I Naturnära jobb får de anställda erfarenhet och kompetens som kan möta upp behovet av arbetskraft inom de gröna näringarna.

I dag saknas arbetskraft inom de gröna näringarna som till exempel grönyteskötare, skogsarbetare och maskinförare. Målet är att de som anställs hos oss i Naturnära jobb ska få kompetens som efterfrågas och därefter anställning, företrädesvis inom gröna näringar.

Målgruppen för satsningen är arbetssökande som är nyetablerade i Sverige och personer som varit utan arbete en längre tid. Vi vill ha en jämn könsfördelning i arbetsgrupperna.

Arbetsuppgifter inom Naturnära jobb

I Naturnära jobb är får de anställda jobba med naturvårdande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter, som annars inte skulle ha blivit gjorda. Det handlar bland annat om att öka tillgängligheten till friluftsliv och rekreation.

Arbetsuppgifterna varierar, men kan bland annat vara:

 • Upprustning av leder och rastplatser i friluftsområden
 • Inventering i skogen
 • Naturvård i naturreservat
 • Skötsel av kulturlämningar
 • Markeringar för reservat
 • Röjning utmed väg och viltstängsel
 • Insamling av data från provytor
 • Städning av stränder

Erfarenheter och kunskaper efter Naturnära jobb

Anställningen hos oss är under cirka ett år och målet är att den ska avslutas inför fältsäsong för att öka chanserna till bland annat säsongsanställning.

Hos oss får de:

 • Erfarenhet av arbetsmarknaden
 • Struktur på vardagen
 • Gemenskap i ett arbetslag
 • Referenser att använda när de söker jobb
 • Kontakt på arbetsmarknaden och möjlighet till vidare anställning hos andra arbetsgivare
 • Ökade och utvecklade kunskaper i svenska språket för den som behöver.
 • Utbildning exempelvis röjsågskörkort, skoglig grundkurs, utbildning i naturvård men också andra typer av utbildningar som förbereder dem för ett framtida arbetsliv så som halkkörning för bussförare, HLR-utbildning, verktygsintroduktion med mera

Behov av ytterligare insatser

Behöver individen ytterligare insatser, utbildningar, yrkesbevis eller liknande för att vara anställningsbar hos er så kan de gå att lösa i samarbete med Arbetsförmedlingen. Kontakta oss så pratar vi mer.

Matchning mot arbetsmarknaden

Inom Naturnära jobb finns matchningsresurser som aktivt vägleder individerna mot anställning, utbildning eller eget företagande. Dessa personer svarar gärna på frågor och hjälper arbetsgivare och individer, med rätt kompetens, att mötas. Kontakta oss gärna för mer information.

 

 

 • Senast uppdaterad: 2018-05-03