En leende deltagare i Naturnära jobb barkar slanor.

För dig som är arbetssökande

Naturnära jobb är en chans för dig som varit utan arbete länge, eller är nyetablerad i Sverige, att få en enklare väg till anställning.

Ett av de viktigaste målen för oss är att du ska vara väl förberedd inför arbetslivet efter din anställning hos oss. Vi vill därför visa dig de möjligheter som finns med ett arbete inom skog, natur, lantbruk, park och trädgårdsskötsel med mera.

Vi vänder oss både till dig som är nyetablerad i Sverige och till dig som varit borta från arbetsmarknaden under en längre tid.

Vi vill gärna ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män i våra arbetsgrupper och vi har arbetsuppgifter som passar de flesta.

Positiva erfarenheter du kan få hos oss

Du anställs under cirka ett år hos Skogsstyrelsen. Under denna tid kommer du bland annat att få:

 • Erfarenhet av arbetsmarknaden
 • Möjlighet att lära dig nya intressanta saker om naturen
 • Gemenskap och nya vänner i ett arbetslag
 • Struktur på vardagen
 • Omväxlande arbetsuppgifter utan stress
 • Ett arbetsschema med lunch och raster
 • Utbildning för att klara de arbetsuppgifter du har, exempelvis skoglig grundutbildning, naturvård eller röjsågskörkort men också andra typer av utbildningar som förbereder dig för ett framtida arbetsliv
 • Referenser att använda när du söker jobb
 • Personlig vägledning, coachning och hjälp med kontakter på arbetsmarknaden, att skriva jobbansökningar och möjlighet till vidare anställning hos andra arbetsgivare
 • Ökade kunskaper i svenska språket för den som behöver

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna som både är inomhus och utomhus varierar, men kan bland annat vara:

 • Upprustning av leder och rastplatser i friluftsområden
 • Inventering av träd
 • Naturvård i naturreservat
 • Skötsel av kulturlämningar
 • Markeringar för naturreservat
 • Insamling av data från provytor
 • Städning av stränder
 • Röjning utmed vägar

Är du intresserad av att arbeta hos oss, kontakta din lokala arbetsförmedlare.

 

 • Senast uppdaterad: 2018-05-03