Naturnära jobb

Naturnära jobb är en regeringssatsning för att skapa enklare vägar till jobb inom de gröna näringarna. Satsningen vänder sig till personer som är nyetablerade i Sverige eller som varit utan arbete en längre tid.

Deltagarna i Naturnära jobb kommer bland annat att arbeta med uppgifter inom naturvårdande skötsel av skog. Ett syfte är att deltagarnas möjlighet att bli anställda inom de gröna näringarna ska öka genom att de får ny kompetens inom området. Arbetsinsatserna ska bland annat öka tillgängligheten till friluftsliv och rekreation. 

Naturnära jobb ska genomföras av Skogsstyrelsen i samarbete med Naturvårdsverket, länsstyrelserna och Sveriges geologiska undersökning (SGU). Uppdraget ingår i regeringens förslag till vårändringsbudget. Riksdagen fattar beslut om budgetförslaget i juni 2020.

  • Senast uppdaterad: 2020-05-12