Nationellt skogsprogram

Skogsstyrelsen ska redovisa hur myndigheten har bistått Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med ett nationellt skogsprogram.

Uppdragskälla: Regleringsbrev 2015 och 2016. Som återrapporteringskrav i regleringsbrevet 2017 samt 2018.

  • Senast uppdaterad: 2019-08-05