Framtiden i fokus på skogsprogrammets årskonferens

– Politiken måste sätta ner foten, sa landsbygdsminister Jennie Nilsson på det nationella skogsprogrammets årskonferens ”Skogen i framtiden”.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson inledde årskonferensen. Hon tog bland annat upp att god skogsskötsel och ökad skoglig tillväxt är av avgörande betydelse för utvecklingen i hela vårt land. Det är viktigt att ta tillvara hela skogen och allt som är tillväxtfrämjande, maximera nyttan och begränsa det som är tillväxthämmande.

– En cirkulär och biobaserad ekonomi kräver god tillgång på inhemsk råvara, sa Jennie Nilsson.

Jennie Nilsson sade också att skogsutredningens samlade förslag kommer att gå ut på remiss och att regeringen och samarbetspartierna kommer att prioritera och visa väg i närtid.

– Politiken måste sätta ner foten, sa landsbygdsministern.

Viktigt se helheten i skogsutredningens förslag

Bland talarna fanns Agneta Ögren, särskild utredare för skogsutredningen och chef för Umeå tingsrätt. Hon lyfte särskilt fram betydelsen av att man ska se helheten i de förslag som skogsutredningen lagt. Agneta Ögren tyckte det var bra att landsbygdsministern nu lovat att sätta ner foten.

– Det är viktigt att politiken nu gör rejäla prioriteringar, inte minst för att stärka äganderätten, sa Agneta Ögren.

Sverige måste lyfta blicken

Konferensdeltagarna fick lyssna till reflektioner och summering över 2020 års kunskapsseminarier inom skogsprogrammet. Stefan Karlsson, utredare på Skogsstyrelsen, presenterade en omvärldsanalys och belyste flera intressanta aspekter.

– Vi i Sverige måste lyfta blicken och se vad som händer på den globala finansmarknaden och inom EU-politiken, sa Stefan Karlsson.

Stora skillnader mellan partierna

Efter utblicken i omvärlden gav en politikerpanel från riksdagens miljö- och jordbruksutskott respektive partis syn på aktuella skogspolitiska frågor. Politikerna fick svara ja eller nej på ett antal frågor som tydligt belyste partiernas helt olika uppfattningar.

Regionala skogsprogram - samhandling skapar verkstad

Dagen avslutades under rubriken "Regionala skogsprogram och skogsstrategier – samhandling skapar verkstad". Företrädare från fyra regionala skogsprogram gav konkreta exempel på hur arbetet med fördjupade dialoger fungerar. Som framgångsfaktorer nämndes bland annat brett engagemang och att snabbt komma till verkstad.

Konferensen genomfördes den 2 februari. Arrangörer: Näringsdepartementet och Skogsstyrelsen.

  • Senast uppdaterad: 2021-09-06