rising sun shining through frosty forest with yellow rays over fozen heather and pine trees

Nationella skogsprogrammets årskonferens Tema: Skogen i framtiden

Årskonferensen inom det nationella skogsprogrammet kommer att genomföras digitalt den 2 februari 2021 klockan 10.00 - 16.00.

Det nationella skogsprogrammet utvecklas för att ytterligare främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk. Skogen kan bidra till att lösa många av våra samhällsutmaningar. För att lyckas med övergången till ett fossilfritt välfärdssamhälle, skapa jobb och hållbar tillväxt i hela landet, utveckla den växande bioekonomin samt värna biologisk mångfald och friluftsliv, måste skogarna vara välskötta och brukas aktivt och hållbart.

Program

10.00 Inledning. Landsbygdsminister Jennie Nilsson

  • Summering av skogsprogrammets kunskapsseminarier 2020. Helene Holstein, departementsråd Näringsdepartementet. Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen

Paus

10.55 Återsamling

  • Skogsutredningen om stärkt ägande rätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen. Agneta Ögren, särskild utredare och chef för Umeå tingsrätt. Jon Karlsson huvudsekreterare skogsutredningen, Hovrätten för Övre Norrland. Tommy Ek sekreterare skogsutredningen, handläggare Naturvårdsverket.
  • Reflektion. Landsbygdsminister Jennie Nilsson

Lunch

13.00 Återsamling

  • Skogen i centrum, nationellt och internationellt – en omvärldsanalys. Stefan Karlsson, utredare Skogsstyrelsen
  • Politiker från riksdagens miljö- och jordbruksutskott kommenterar skogspolitiska frågor. Elin Segerlind (V), Isak From (S), Maria Gardfjell (MP), Peter Helander (C), Nina Lundström (L), John Widegren (M).

Paus

14.50 Återsamling

  • Regionala skogsprogram och skogsstrategier – samhandling skapar verkstad. Landsbygdsminister Jennie Nilsson inleder. Anders Esselin, projektledare skogsprogrammet Västerbotten, Man&Nature. Christel Gustafsson, Region Kronoberg, regional utvecklingsdirektör, Smålands Trä- & Skogsstrategier. Beatrice Ask, landshövding, Södermanlands län, ordförande styrgrupp Regionalt skogsprogram i Sörmland. Mathias Westerlund, regionchef Holmen skog, deltagare i styrgrupp Västernorrlands skogsprogram.
  • Avslutning. Landsbygdsminister Jennie Nilsson

Konferensen websänds från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. För att kunna delta i konferensen, måste du vara föranmäld. Anmälningstiden gick ut den 26 januari. 

Arrangör: Näringsdepartementet och Skogsstyrelsen

 

 

  • Senast uppdaterad: 2021-10-18