Road through the forest, view from height - aerial view

Skogsprogrammets årskonferens 2019: Varför ser vi olika på skogen?

Det nationella skogsprogrammets årskonferens 2019 hölls i Stockholm den 4-5 december. Temat var "Varför ser vi olika på skogen?"

Årets tema på nationella skogsprogrammets årskonferens 2019 syftade till dialog om nyttjandet av skogen. På konferensen startade ett arbete med att ta oss an konfliktlinjer och varför vi ser olika på skogen. Diskussioner från skogsprogrammets programråd låg som grund. Visionen för skogsprogrammet är "Skogen det gröna guldet ska bidra med jobb och tillväxt i hela landet samt till utveckling av en växande bioekonomi". Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland där skogen har en nyckelroll.

Konferensen tog också upp hur programmet kan utvecklas vidare i linje med den politiska inriktningen i januariavtalet och hur de regionala perspektiven fångas upp.

Arrangörer: Näringsdepartementet och Skogsstyrelsen.

  • Senast uppdaterad: 2019-12-09