Road through the forest, view from height - aerial view

Anmälan till skogsprogrammets årskonferens 2019: Varför ser vi olika på skogen?

Människor ser olika på skogen och dess användning, det är ingen hemlighet. För att kunna lösa konflikter måste man våga prata om dem.

Skogsprogrammet är ett tvärsektoriellt redskap för regeringen att utveckla skogspolitiken. Enligt januariavtalet, punkt 26, ska det nationella skogsprogrammet utvecklas för att ytterligare främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk. Programmet ska bygga på skogsvårdslagens två mål om produktion och miljöhänsyn, och särskilt fokus ska läggas på goda villkor för företagande i skogssektorn.

Årets tema på nationella skogsprogrammets årskonferens 2019 syftar till dialog om nyttjandet av skogen och vi börjar ett arbete att ta oss an konfliktlinjer och varför vi ser olika på skogen. Diskussioner från skogsprogrammets programråd ligger som grund i detta arbete. Visionen för skogsprogrammet är "Skogen det gröna guldet ska bidra med jobb och tillväxt i hela landet samt till utveckling av en växande bioekonomi". Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland där skogen har en nyckelroll.

På konferensen diskuterar vi också hur programmet kan utvecklas vidare i linje med den politiska inriktningen i januariavtalet och hur de regionala perspektiven fångas upp.

Välkommen!

Näringsdepartementet och Skogsstyrelsen

Tid och plats

Tid: 4 – 5 december 2019

Plats: Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35 (Norra Bantorget), Stockholm

Deltagandet är kostnadsfritt. Logi ingår inte utan bokas separat.
Anmäl dig senast 5 november.

Konferensen är en årlig mötesplats för diskussion och dialog inom skogsprogrammet.

Konferensens innehåll

Exempel på teman under dagarna:

  • Konflikter om skogen – upp med dem på bordet!
  • Skogen och äganderätten
  • Skogens roll i en växande bioekonomi och hållbar samhällsutveckling.
  • Regionalt engagemang behövs

På talarlistan finns landsbygdsminister Jennie Nilsson och statssekreterare Per Callenberg tillsammans med en rad intressanta föreläsare på olika teman, bland annat Agnetha Ögren, särskild utredare, och Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige.

Första dagen ligger fokus på hur vi ytterligare främjar en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk i linje med januariavtalet och också hur olika syn på skogen och dess användning kan hanteras.

Andra dagen fokuserar vi på att följa upp det regionala arbetet som har pågått sedan hösten 2018, hämta inspiration och utbyta erfarenheter inför kommande insatser.

  • Senast uppdaterad: 2019-10-10