Nationellt skogsprogram

Skogsstyrelsen ska bidra till genomförandet av det nationella skogsprogrammet.

Skogsstyrelsen ska redogöra för hur myndighetens verksamhet har bidragit till att uppfylla de fastlagda målen för nationella skogsprogrammet, vilka resurser som avsatts till detta och en bedömning av vilka resultat som uppnåtts. Skogsstyrelsen ska i arbetet stödja de regionala aktörerna och genomföra en årskonferens för skogsprogrammet.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 15 februari 2024.

Uppdragskälla: Regleringsbrev 2023.

  • Senast uppdaterad: 2023-05-02