Nationellt skogsprogram

Skogsstyrelsen ska redovisa hur myndigheten har bistått Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med ett nationellt skogsprogram.

Uppdragskälla: Regleringsbrev 2015 och 2016. Som återrapporteringskrav i regleringsbrevet 2017, 2018 och 2019.

  • Senast uppdaterad: 2019-08-05