Några personer i paneldiskussion på skogsprogrammets kunskapsseminarium

Stort engagemang på skogsprogrammets kunskapsseminarium om biomassa

Skogsprogrammets kunskapsseminarier 2020 syftar till att skapa en gemensam kunskapsbild genom fördjupning och goda exempel utifrån ett antal tematiska områden. Temat för det andra seminariet den 29 september var ” Hur kan ett aktivt hållbart skogsbruk bidra till en god och säkerställd tillgång av biomassa i framtidens bioekonomi?

− Jag är väldigt glad över att vi nu fortsätter skogsprogrammets dialogprocess med detta kunskapsseminarium. Jag har stora förhoppningar om att vi med kunskap och klokhet tillsammans ska hitta en hållbar väg framåt, sade landsbygdsminister Jennie Nilsson i sin inledning. Jennie Nilsson konstaterade att det är viktigt för Sverige att komma framåt i frågorna.

Några nerslag från kunskapsseminariet

  • Viveka Beckeman, vd, Skogsindustrierna och Mattias Goldmann, hållbarhetschef, Sweco samtalade på temat ”Behovet av biomassa från skogen – hur stort kommer det att vara i en växande bioekonomi?”. De tog bland annat upp att det är viktigt med ett politiskt beslut att vi vill bygga en bioekonomi på skogen.
  • Herman Sundquist, gd, Skogsstyrelsen, talade om ”Hur mycket skoglig biomassa är tillgängligt i framtiden – om inga ytterligare åtgärder genomförs?”. Herman Sundqvist lyfte bland annat att samhället bör ha en bild av vad vi vill med den svenska skogen – ett tillväxtmål.
  • Tomas Lundmark, professor på Sveriges lantbruksuniversitetet presenterade sin rapport: ”Skogen räcker inte - hur ska vi prioritera?
    − Nu är det hög tid att våra politiker bestämmer sig vad skogens biomassa ska användas till. Lägg upp allt på bordet och prioritera, var Tomas Lundmarks råd.
  • Henrik Sjölund, Skogsindustrierna, Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna och Johanna Sandahl, ordförande Svenska Naturskyddsföreningen deltog i en paneldiskussion om hinder och möjligheter i hur skogsbruket kan bidra med biomassa. Paneldeltagarna hade delade uppfattningar om vi har ett hållbart skogsbruk i Sverige och därmed vilka möjligheter som finns att öka uttaget av biomassa.

Många inspel

Över 130 personer deltog i seminariet som på grund av den pågående pandemin genomfördes som ett webbinarium. Deltagarna kunde interagera med hjälp av tekniska lösningar, ställa frågor och även lämna inspel till den fortsatta utvecklingen av skogsprogrammet. Inspelen ska sammanställas av Skogsstyrelsen.

– Vi vill få bästa möjliga kunskapsunderlag och här spelar ni alla en viktig roll, sa landsbygdsministern Jennie Nilsson.

  • Senast uppdaterad: 2021-12-07