Kunskapsseminarium om skogsbiomassans roll, 29 september

Den 29 september kl 14-17 arrangeras kunskapsseminariet "Hur kan ett aktivt hållbart skogsbruk bidra till en god och säkerställd tillgång av biomassa i framtidens bioekonomi?" Seminariet genomförs i form av webbinarium och inte som fysisk träff. Detta på grund av den pågående pandemin. Sista anmälningsdag var den 20 september.

Syftet med dagen är att diskutera skogsbiomassans roll i en växande bioekonomi och betydelsen för klimatet. 

 • Vilket behov av biomassa från skogen finns år 2045, givet klimatmålen och en framtida cirkulär och biobaserad ekonomi, och hur kan ökad tillgång till biomassa skapas?
 • Hur förenas behoven av ökad biomassa med målen om biologisk mångfald?
 • Vilka hinder och utmaningar finns och vad kan man göra åt dem nu?

Du har chansen att bidra med konstruktiva inspel och lösningsorienterade förslag som leder dialogen och processen med nationella skogsprogrammet och skogspolitiken framåt.

Program

 • Kl 14.00. Inledning av landsbygdsminister Jennie Nilsson.
 • Behovet av biomassa från skogen - hur stort kommer det att vara i
  en växande bioekonomi? Samtal mellan Mattias Goldmann,
  hållbarhetschef, SWECO och Viveka Beckeman, VD
  Skogsindustrierna.
 • Kl 14.55. Återsamling.
 • Hur mycket skoglig biomassa är tillgänglig i framtiden - om inga
  ytterligare åtgärder genomförs? Herman Sundqvist,
  generaldirektör, Skogsstyrelsen.
 • Skogen räcker inte - hur ska vi prioritera? Tomas Lundmark,
  professor, Sveriges lantbruksuniversitet.
 • Kl 15.50. Återsamling.
 • Paneldiskussion: Johanna Sandahl, ordförande, Svenska Naturskyddsföreningen. Henrik Sjölund, ordförande, Skogsindustrierna, Paul Christensson, ordförande, LRF Skogsägarna.
 • Arbetspass där deltagarna bidrar med lösningsinriktade förslag.
 • Kl 16.50. Återsamling
 • Avslutning av landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Seminariet websänds från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
i Uppsala. För att kunna se och delta i seminariet, måste du vara föranmäld.

Arrangör: Näringsdepartementet, Skogsstyrelsen och SLU

Välkommen!

 • Senast uppdaterad: 2021-08-17