Kunskapsseminarium om mångbruk av skog, Umeå 11 mars

Kunskapsseminariet "Mångbruk – hur kan vi öka användningen av samma skog till flera verksamheter?" ägde rum den 11 mars i Umeå. Här hittar du noteringar från seminariet.

  • Senast uppdaterad: 2022-04-29