Kunskapsseminarium om hållbart skogsbruk

Den 2 december kl 13-16 arrangeras kunskapsseminariet "Vad menas med en politik för hållbart skogsbruk och hur nås de jämställda målen om produktion och miljö?" Seminariet genomförs som webbinarium och inte som fysisk träff. Detta på grund av den pågående pandemin. Sista anmälningsdag var 18 november.

Syftet med seminariet är att diskutera skogspolitikens målkonflikter och om vi är på rätt spår i vår politik för ett hållbart skogsbruk för att uppnå övriga mål i samhället.

  • Vad är en politik för ett hållbart skogsbruk?
  • Hur kan vi utveckla politiken för ett hållbart skogsbruk? Vilka hinder och möjligheter finns?
  • Kan vi använda till exempel Agenda 2030 bättre för att uppnå våra mål?

Du har chansen att bidra med konstruktiva inspel och lösningsorienterade förslag som leder dialogen och processen med nationella skogsprogrammet och skogspolitiken framåt.

Program

Inledning. Landsbygdsminister Jennie Nilsson

Hållbart skogsbruk i Sverige. Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen

Ett internationellt perspektiv på det hållbara skogsbruket. Peter Holmgren, FutureVistas AB

Paus. Återsamling kl 14.00.

Agenda 2030 och hållbarhet. Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030

Panelsamtal med ledamöter från skogsprogrammets programråd på temat politik för ett hållbart skogsbruk.

  • Panelsamtal 1. Peter Roberntz, WWF, Malin Sahlin, Naturskyddsföreningen, Åke Granström, Svenskt Friluftsliv, Michael Lehorst, Sveriges Hembygdsförbund
  • Panelsamtal 2. Viveka Beckeman, Skogsindustrierna, Hannele Arvonen, Sveaskog, Paul Christensson, LRF Skogsägarna
  • Panelsamtal 3. Åsa Håkansson, Preem, Ulf G Johansson, IKEA, Leif Öster, Naturturismföretagen, Stefan Forsmark, Sametinget

Paus. Återsamling kl 14.55.

Reflektion

  • Reflektion utifrån ett internationellt perspektiv. Peter Holmgren, FutureVistas AB
  • Reflektion. Johanna Johansson, Södertörns högskola, följeforskare nationella skogsprogrammet, landsbygdsminister Jennie Nilsson, Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen, Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030

Avslutning. Landsbygdsminister Jennie Nilsson

Efter seminariet kommer deltagarna kunna ge inspel till regeringen via en länk.

Seminariet websänds från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. För att kunna se och delta i seminariet, måste du vara föranmäld. Anmälningstiden gick ut den 18 november.

Arrangör: Näringsdepartementet och Skogsstyrelsen

Välkommen!

  • Senast uppdaterad: 2021-08-17