Intresseanmälan till kunskapsseminarium om skogspolitikens målkonflikter, Stockholm 12 juni

Välkommen att anmäla ditt intresse för att delta i kunskapsseminariet "Vad menas med en politik för hållbart skogsbruk och hur nås de jämställda målen om produktion och miljö?". Fredag 12 juni i Stockholm.

Syftet med dagen är att diskutera skogspolitikens målkonflikter och om vi är på rätt spår i vår politik för ett hållbart skogsbruk för att uppnå övriga mål i samhället.

  • Vad är en politik för ett hållbart skogsbruk?
  • Hur kan vi utveckla politiken för ett hållbart skogsbruk? Vilka hinder och möjligheter finns?
  • Kan vi använda till exempel Agenda 2030 bättre för att uppnå våra mål?

Du har chansen att bidra med konstruktiva inspel och lösningsorienterade förslag som leder dialogen och processen med nationella skogsprogrammet och skogspolitiken framåt.

Arrangör: Näringsdepartementet och Skogsstyrelsen

Välkommen!

  • Senast uppdaterad: 2020-02-05