Miljömål och äganderätt tema på skogsprogrammets seminarium

Hur når vi miljömålen samtidigt som äganderätten värnas och stärks? På skogsprogrammets digitala kunskapsseminarium presenterades olika perspektiv.

Skogsprogrammets kunskapsseminarier 2020 syftar till att skapa en gemensam kunskapsbild genom fördjupning och goda exempel. Temat för det tredje seminariet den 5 november var ”Hur når vi miljömålen samtidigt som äganderätten värnas och stärks?

− Målkonflikter är en viktig del av vårt demokratiska samhälle och nödvändiga för ökad kunskap och för att politiken ska kunna göra avväganden. Dagens seminarium ska ge oss en gemensam kunskapsplattform som kan bidra till att hitta en klok väg framåt, sa landsbygdsminister Jennie Nilsson i sin inledning.

Några nerslag från kunskapsseminariet

  • Karin Åhman, KSLA:s äganderättsprojekt och Jonas Ebbesson, Stockholms universitet höll föredragning om ”Äganderätt, miljörätt och hållbarhetsrätt”. Karin Åhman sa bland annat att den som arbetar på en myndighet måste ha en helhetssyn och inte se i stuprör.
  • Herman Sundquist, Skogsstyrelsen, Björn Risinger, Naturvårdsverket, och Erik Eriksson, Formas, berättade om hur de olika mål som rör skogen hänger ihop och hur myndigheterna bland annat jobbar med avvägningar i tillämpning av olika lagstiftningar. − Dialogen med markägarna är central, sa Björn Risinger och Herman Sundquist instämde. Herman lyfte även fram att de politiska målen är mycket högre satta än lagkraven och därför måste myndigheten arbeta mycket med samverkan. Erik Eriksson betonade att det inte går att plocka ut enskilda mål, då vårt samhälle är komplext. Gör vi saker inom skogen kommer detta att påverka andra delar inom samhället. − Vi behöver därför hitta ett väl fungerande växelspel med beslutsfattarna, sa Erik Eriksson.
  • Hur uppnår man flera målsättningar samtidigt? var rubriken på dagens sista pass.  − Skogsägarna har blivit moderna. Ni måste lita lite mera på mig, sa Camilla Logarn, skogsägare från Småland. Ann Marke, Skånes regionala skogsstrategi, lyfte vikten av dialog och delaktighet i tidigt skede och även framgent. Markus Ekelund, konsultbolaget 2050, och Karin Beland Lindahl, Luleå tekniska universitet, berättade om verktyg och vad som är viktigt att ha med sig när flera olika mål hanteras samtidigt. − Samverkansprocesser ska upplevas som legitima, rätta och riktiga, sa Karin Beland Lindahl.  Hon sade också att den politiska nivån måste göra valen.

Nära 200 personer deltog i seminariet som på grund av pandemin genomfördes i form av ett webbinarium. Deltagarna kunde lämna inspel till den fortsatta utvecklingen av skogsprogrammet. Inspelen kommer att sammanställas av Skogsstyrelsen.

  • Senast uppdaterad: 2021-12-07