Rönnbär.

Nationella skogsprogrammets kunskapsseminarier

Samtliga kunskapsseminarier är genomförda som webbinarier och inte som fysiska träffar. Detta på grund av den pågående pandemin.

Skogen är lösningen på många av våra samhällsutmaningar. För att lyckas med övergången till ett fossilfritt samhälle, klimatanpassningen och ett aktivt hållbart brukande av våra skogar måste skogsprogrammet och skogspolitiken utvecklas.

Fyra olika seminarier

Vid fyra olika seminarier kommer goda exempel från olika tematiska områden att diskuteras för att skapa en bättre gemensam kunskapsbild. Ambitionen är att varje seminarium ska resultera i tydliga kunskapsunderlag med lösningsfokuserade förslag. Detta kommer i sin tur att utgöra ett värdefullt underlag för att ta fram förslag som ger långsiktiga spelregler för alla aktörer längs skogens hela värdekedja. Förutom landsbygdsminister Jennie Nilsson kommer ni att få möta flera kunniga och engagerade talare.

  • Seminarium 1. Mångbruk – hur kan vi öka användningen av samma skog till flera verksamheter? Onsdag 11 mars, Umeå. 
  • Seminarium 2. Hur kan ett aktivt hållbart skogsbruk bidra till en god och säkerställd tillgång av biomassa i framtidens bioekonomi? Tisdag 29 september kl 14-17.
  • Seminarium 3. Hur når vi miljömålen samtidigt som äganderätten och brukanderätten värnas och stärks? Torsdag 5 november kl 13-16. Skicka in din intresseanmälan senast den 22 oktober.
  • Seminarium 4. Vad menas med en politik för hållbart skogsbruk och hur nås de jämställda målen om produktion och miljö? Onsdag 2 december, kl 13-16. Skicka in din intresseanmälan senast den 18 november.

Vi söker en bredd i deltagandet och vid stort intresse kan vi behöva begränsa antalet deltagare. Skogsstyrelsen kommer att skicka ut bekräftelse och program för respektive seminarium.

Näringsdepartementet och Skogsstyrelsen

 

  • Senast uppdaterad: 2022-01-10